Vežėjams

Visada ieškome naujų, patikimų partnerių krovinių gabenimui. Esame finansiškai stabili įmonė, turinti patikimų klientų ratą bei galinti pasiūlyti savalaikį apmokėjimą už atliktas paslaugas. Mes siekiame abipusiai naudingo ilgalaikio bendradarbiavimo. 

Norinčius bendradarbiauti, prašome susisiekti su mumis.


 

 

Naudinga informacija

CMR konvencija

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=68227&p_query=CMR

 

ES valstybės įmonių tikrinimas pagal PVM kodąhttp://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do